Oferta

Usługi bioremediacji gruntów

Nasza oferta bioremediacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy stykają się z problemem zanieczyszczenia gleb lub z możliwością wystąpienia takiego zanieczyszczenia. Szczególnie narażonymi obszarami są tereny poprzemysłowe, powojskowe, bazy paliw, bazy transportowe, punkty naprawy pojazdów, stacje paliw, tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwo instalacji naftowych itp.

Przyjmujemy zlecenia zarówno do instytucji państwowych, firm jak i osób prywatnych.

Produkty dla rolnictwa ekologicznego i bioremediacji gruntów

Oferujemy wyłącznie najwyższej jakości produkty pochodzenia naturalnego. 

W zakresie produktów dla rolnictwa bazujemy na ekstraktach z torfu (kwasy huminowe), hormonach roślinnych, biowęglu, aktywnych mikroorganizmach oraz wzajemnym powiązaniu tych składników w celu osiągnięcia maksymalnego efektu ich wspólnego działania.

W zakresie produktów do bioremediacji gruntów bazujemy na aktywnych mikroorganizmach glebowych oraz specjalnie opracowanych roztworach naturalnych biosurfaktantów. Ich skuteczność została wielokrotnie potwierdzona w trakcie prowadzonych przez naszą firmę prac remediacyjnych.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji