Oferta

Usługi bioremediacji gruntów

Nasza oferta bioremediacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy stykają się z problemem zanieczyszczenia gleb lub z możliwością wystąpienia takiego zanieczyszczenia. Szczególnie narażonymi obszarami są tereny poprzemysłowe, powojskowe, bazy paliw, bazy transportowe, punkty naprawy pojazdów, stacje paliw, tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwo instalacji naftowych itp.

Przyjmujemy zlecenia zarówno do instytucji państwowych, firm jak i osób prywatnych.

Produkty dla rolnictwa ekologicznego i bioremediacji gruntów

Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści. Posiadamy kilkunastoletnią praktykę laboratoryjną, dysponujemy własnym laboratorium wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt analityczny i specjalistycznym sprzętem do badań terenowych. Oznaczenia wykonujemy szybko i precyzyjnie, a wyniki przedstawiamy w postaci czytelnych raportów. W przypadku bioremediacji terenu metodą GreenBack® wyniki przedstawiamy w ciągu całego okresu remediacji, aż do doprowadzenia stanu środowiska do wymaganych standardów.

Wszystkie oznaczenia i pobory wykonujemy wg obowiązujących Polskich Norm lub metodyk przyjętych przez ośrodki badawcze w kraju i za granicą.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji